– Oproštaj –

_____________________________

Advertisements

Цвеће

цвеће на мом папиру
искидано и крње
уопште није мирисало
није имало лишће
било је пластично