Симптоми прикривеног гнева

Чињеница да не осећате своју љутњу, не значи да се ви не љутите. Највећу штету вама и вашим односима може да нанесе љутња које нисте свесни, зато што она ипак налази начин да се изрази, али на неумесан, неприличан начин. Симптоми са списка су – сигнали за опасност, који упозоравају да су негативна осећања пригушена.

Психоанализа неких ликова у драмској литератури (Шта повезује Раскољникова, Ричарда III и Леди Магбет?)

Фројд је описао и објаснио мноштво типова карактера повезаних било са неком врстом психичке болести (хистерички, опсесивни, фобички, параноидни итд.), било са стадијумом у развоју либида (орални, анални, фалусни и генитални карактер) на који је особа фиксирана. Али, осим ових најпознатијих типова, Фројд је описао и друге, мање познате, али изванредно занимљиве и загонетне типове, као што су изнимци, злочинци услед осећања кривице и они које је уништио успех.