Андреј Тарковски: Слово о Апокалипси

Апокалипса је можда највеће поетско дело створено на земљи. То је феномен који у суштини изражава све законе који су човеку дати одозго. Сваки човек проживљава оно што је тема Откровења Светог Јована. То јест, не може да не проживљава…

Advertisements

Percival Gaskell’s nocturnes

This composition derives its essential elements directly from Arnold Böcklin’s famous painting Isle of the Dead. It is a remarkable example of enigmatic Symbolism rarely found in British art of the period.

Каспар Давид Фридрих – Планински пејзаж са дугом

Каспар Давид Фридрих је 1809. године путовао кроз Немачку и дуж обале Балтичког мора. Посматрање природе на тим путовањима га је инспирисало да наслика универзални, идилични пејзаж који је више визионарски него дослован.