Стихије

„И зачуше глас Господа Бога, који иђаше по врту кад захлади;
и сакри се Адам и жена му испред Господа Бога међу дрвета у врту.“ (1.Мојс.3,8)

Advertisements